1 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
prototux c871a79b98 initial commit 1 year ago

Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.