Welcome to the Wiki.

The wiki lets you write and share documentation with collaborators.


Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.