Unofficial app for Gimnazija Bežigrad students and parents.-
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Anton Luka Šijanec f289d32c97 Merge pull request '1.0.17.0-beta' (#3) from dev into master 5 months ago
.github/workflows Pipeline bug fix 1 year ago
assets 1.0.17.0-beta 5 months ago
bin minified after dev on meals 1 year ago
dist 1.0.17.0-beta 5 months ago
server 1.0.17.0-beta 5 months ago
.gitignore how'd that happen -- ungitignored 1 year ago
Makefile def.lang=sl&update ne zbriše lang,theme,errorrep 1 year ago
README.md slovnična napaka == crirical bug 1 year ago
configure fixed help screens and notices for make generate != make install 1 year ago
global.bvr 1.0.17.0-beta 5 months ago
install fixed help screens and notices for make generate != make install 1 year ago

README.md

BežiApp

BežiApp je bolj tako uporabnikom kot strojem prijazen sistem za povezavo in pridobivanje informacij Gimnazije Bežigrad, ki ga razvija ekipa gimb-dev (@rstular in @asijanec).

zakaj?

brez BežiApp orodij je uporaba eRedovalnice za dijake in starše grozna uporabniška izkušnja. Uradna aplikacija je bila narejena leta 2009, in teče na Microsoft ASPX .NET C# okolju. Verjamemo, da uporaba takih orodij nikakor ni dobra izbira, saj na dolgi rok prinaša vedno več težav. BežiApp lepo izgleda, je izdelan v minimalističnem, a kompaktnem slogu, ki deluje na dlančnikih in računalniških zaslonih in ima lepo dokumentirane APIje. Poleg tega je 100% odprtokoden.

brez BežiApp orodij je strojno upravljanje s podatki oteženo. GimB za podatke nima APIja, vse gre prek izdelanih HTML strani.

za bežigrajske programe je znanih veliko programskih lukenj, ki ogrožajo uporabniško varnost. Najditelji napak zgimsisa in ostalih storitev njihove razvijalce o svojih varnostnih pomislekih opozorili, vendar programerji napak nikoli niso odpravili. Ker večina ljudi, s tem tudi jaz, nočemo uporabljati programov, ki naša računalniška orodja vzpostavljajo napadalcem, smo razvili 100% preverljivo programje, ki med drugim te napake tudi večinoma odpravi.

APIji

BežiApp programerji izdelujemo knjižnice za integracijo avtomatskih zahtev v bežigrajske storitve, kot so lopolis in zgimsisext. Te knjižnice so javno dostopne.

uporaba BežiAppa

za uporabnike bo verjetno najlažje BežiApp uporabljati iz strežnikov, ki jih vzpostavlja ekipa gimb-dev (gimb.tk). Aplikacija je dostopna iz trgovine Android Market (Google Play Store).

za uporabnike iPhone telefov je proces nastavitve malce drugačen, vendar sila preprost. Navodila so na naši instagram strani, https://www.instagram.com/p/B8bZGkugjKp/.

namestitev na lasten strežnik.

pogruntaj sam!

gimb.tk strežniki

dijaki GimB, ki so člani gimb-dev skupine, postavljajo strežnike v dobro Gimnazije. Te strežniki so javno dostopni na domeni gimb.tk in kdorkoli se lahko poslužuje njihovih storitev, povsem brezplačno.

med drugim te strežniki gostujejo:

  • GimB Meet aplikacijo za videokonference (video.gimb.tk),
  • spletne učilnice s šifrirano povezavo in lajševalniki za izdelavo kvizov (ucilnice.gimb.tk),
  • zgimsisext s šifrirano povezavo (zgimsis.gimb.tk),
  • avtentikacijski strežnik GimB osebja, dijakov in staršev (auth.gimb.tk),
  • portal za prijavo napak razvijalcem BežiAppa (beziapp-report.gimb.tk),
  • BežiApp (app.gimb.tk, dev.gimb.tk)
  • gimsisextclient inštalacijo (gimb.tk/test.php)
  • reddit bota za preverjanje pristnosti dijakov podbralnika r/bezigrad (reddit.gimb.tk)

in še veliko več.

strežniki delujejo povsem v skladu z zakoni in so povezani v akademsko in raziskovalno internacionalno omrežje GÉANT. Vanj jih povezuje operater akademskega in izobraževalnega omrežja Grčije, grNET.