Anton Luka Šijanec sijanec
  • Slovenija
  • https://šijanec.eu/
  • Gimnazija Bežigrad student from Ljubljana, Slovenija.

  • Joined on Nov 04, 2020

šolske datoteke v tretjem letniku gimb. avtomatsko granjenje LaTeX dokumentov in ostalega poteka na https://jenkins.sijanec.eu/.

Updated 6 days ago

Šortlink generator written in PHP and MySQL,

Updated 2 weeks ago

HTML 0 0

moja spletna stran in blog

Updated 2 weeks ago

C 0 0

sear.c scrapes search results of popular engines, caches them and creates a simple HTML UI

Updated 2 months ago

discord.c is a lightweight chat client that connects to the discord.com chatting platform

Updated 2 months ago

Repozitorij z *javnimi* šolskimi datotekami v 2. letniku.

Updated 5 months ago

JavaScript 0 0

generator upn nalogov

Updated 7 months ago

HTML 0 0

Datoteke, potrebne za objavo teletekst spletišča kot Android aplikacijo.

Updated 7 months ago

Program za prenos posnetkov arhiva Radiotelevizije Slovenije.

Updated 10 months ago

C++ 0 0

sijaneciot: starting point IoT template I use for my projects

Updated 10 months ago

DO NOT USE! Simple software for compiling posts and pages into a fully featured blog or news site.

Updated 10 months ago

a set of scripts that searches for available short domains by bruteforcing whois and availability check websites.

Updated 11 months ago

Deprecated API for zGimSISExt2016 - BežiApp used it!

Updated 11 months ago

PHP 0 0

kremžljivi skripti za programsko delo s telefonskim imenikom slovenije

Updated 11 months ago

Creates an Apache log by constantly requesting server-status on an Apache server. Stores log into SQLite3 database. Used on

Updated 11 months ago


Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.