Browse Source

removed const to surpress warnings

master
sijanec 2 years ago
parent
commit
ebd00cf148
  1. 2
      lib/jsmin.c

2
lib/jsmin.c

@ -315,7 +315,7 @@ static void jsmin() {
/* minify_js -- input filename, output filename
*/
int minify_js(const char* source_js_filename, const char* minified_js_filename) {
int minify_js(char* source_js_filename, char* minified_js_filename) {
minified_js_file = fopen_mkdir(minified_js_filename, "w");
source_js_file = fopen(source_js_filename, "r");
jsmin();

Loading…
Cancel
Save

Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.