efficient program for searching for recursive DNS servers on IPv4 networks http://dnsfind.sijanec.eu
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Anton Luka Šijanec 96fd10e6c1 debian test #2 1 week ago
debian debian test #2 1 week ago
.gitignore debian package test #1 1 week ago
Makefile debian package test #1 1 week ago
README debian package test #1 1 week ago
domain2name.c za silo dela 1 week ago
domain2name_test.c nepreverjeno, se pa prevede 1 week ago
domain2name_testcase.c prvi commit 3 weeks ago
host.c dela 1 week ago
host_test.c dela 1 week ago
main.c debian package test #1 1 week ago

README

dnsfind je program za iskanje delujočih rekurzivnih DNS srežnikov v podomrežjih naslovnega prostora IPv4.

namestitev na debianske sisteme:
dodati je treba moj APT repozitorij, navodila za to so na http://prog.sijanec.eu
apt install dnsfind

prevod in namestitev na ostale s posix kompatibilne sisteme:
make && make install

program vsakemu strežniku v kot argumenti navedenih omrežjih pošlje majhen IPv4(UDP(DNS)) paket, manjši od 68 bajtov, tako da se ne fragmentira, vsebujoč DNS zahtevo za poljubno domeno. domena mora imeti v DNS sistemu en A zapis, program pa preveri, če se zapis v morebitnem odgovoru ujema z dejanskim A zapisom in ustrezno sporoči na standardni izhod.

da se nastaviti časovne zamike, recimo zamik med pošiljanjem paketov. program po želji lahko shranjuje bodisi prejete in poslane bodisi samo prejete pakete v PCAP datoteko za nadaljno statistično obdelavo.

ob vsakem prejetem paketu se izpiše vrstica na standarni izhod v slednji obliki:
vsaka vrstica se začne z RESPONSE, te