Deprecated API for zGimSISExt2016 - BežiApp used it!
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Anton Luka Šijanec efcaec06d7 readme typo fix in omemba dostopa prek spleta 2 years ago
README.md readme typo fix in omemba dostopa prek spleta 2 years ago
endpoint.php zdaj v headerju piše endpoint verzija 2 years ago
endpoint.txt null 2 years ago
main.php html_entities_decode ne dela, uporabljam str_replace 2 years ago

README.md

gimsisextclient

orodje za komuniciranje z zGimSISExt2016 platformo (eRedovalnco) Gimnazije Bežigrad v programih kot spletni API ali PHP class. avtor: Anton L. Šijanec 2019-2020

informacije

ni več primerno za uporabo, ne dobiva več updatov, lahko vsebuje varnostne luknje. To delo dajem v javnost kot gradivo za učenje, brez garancije ali kakršne koli povrnitve stroškov v primeru povzročanja škode. Za skript v nobenem primeru nisem odgovoren, odgovorni ste vi sami, kot končni uporabniki, za uporabo le-tega.

gimsisextclient sedaj, ko je deprecated ni več privaten, ampak prosto dostopen vsem.

omejitve uporabe

program lahko uporabljate za namene BežiAppa ali z dovoljenjem avtorja. Redistribucija ali vključitev v druge programe je dovoljena le pod pogojem, da tudi te programe oddate javnosti v odprtokodni obliki.

preselitev gsec v BežiApp

gimsisextclient se sedaj razvija v okolju javascript ecmascript pod okriljem razvijalcev BežiAppa v https://github.com/beziapp/beziapp.github.io v js/gsec.js

navodila

dokumentacijo in navodila za vzpostavitev najdete na blogu dijakov gimnazije bežigrad na https://gimb.tk/blog/gimsisextclient-informacije-navodila-in-dokumentacija

legacy

za podporo legacy BežiApp beta odjemalcev je gsec endpoint še nekaj časa javno dostopen kot testni endpoint na https://gimb.tk/test.php