39 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Anton Luka Šijanec efcaec06d7 readme typo fix in omemba dostopa prek spleta 2 years ago
Anton Luka Šijanec 528264dab9 readme 2 years ago
Anton Luka Šijanec 227a777149 html_entities_decode ne dela, uporabljam str_replace 2 years ago
Anton Luka Šijanec 1051a12c7f fetchsporocilo -> še en html_entity_decode pri 2 years ago
Anton Luka Šijanec 81d7453d4c fetchsporocilo -> še en html_entity_decode pri 2 years ago
Anton Luka Šijanec b5473caafc added spremenigeslo 2 years ago
Anton Luka Šijanec 201470c387 zdaj v headerju piše endpoint verzija 2 years ago
Anton Luka Šijanec 914113d376 fixed endpoint to support up to 7 parameters 2 years ago
Anton Luka Šijanec 530369c88e moje debug stvari hehe 2 years ago
Anton Luka Šijanec 30439d324b 0.9.3 2 years ago
Anton Luka Šijanec a84a6d99aa fix: json_decode v array in fetchocene sedaj podpira tudi popravne roke 2 years ago
Anton Luka Šijanec 3acf37b497 cors 2 years ago
Anton Luka Šijanec bbebd6a4f8 null 2 years ago
Anton Luka Šijanec eb34b989bb fix sporocilaparser 2 years ago
Anton Luka Šijanec cb12230a76 pozabu verzijo 2 years ago
Anton Luka Šijanec 9485b1bf1a dodal fetchvsasporocila 2 years ago
Anton Luka Šijanec 8b7fd7316a ups, pozabu verzijo 2 years ago
Anton Luka Šijanec f4fe6a51f3 zdaj dekodira html entitije (dvakrat) pri fetchsporocilo 2 years ago
Anton Luka Šijanec dc446e44a8 zbrisal changelog iz endpoint docs 2 years ago
Anton Luka Šijanec 4d2b52cee4 0.8.0: fix fetchsporocilo, zdej gre prek ModSporocilo.aspx, way easier, vsaj dela ,';-) 2 years ago
Anton Luka Šijanec 87db0c9f12 0.7.7 => login vrze -6 ce je user napacen, -3 pa, ce je geslo napacno in ce user OBSTAJA (prej je samo -3 za napacno kombinacijo);;; hacky! 2 years ago
Anton Luka Šijanec 265bae3e5d dodal prebrano bool v fetchsporocilaseznam, obv pustil v idju, za legacy razloge in angl./backwards/ kompatibilnost 2 years ago
Anton Luka Šijanec 55daf87dff opisk za xss in msgid 2 years ago
Anton Luka Šijanec aede2e8b52 manjka vejica, 0.7.5 e broken 2 years ago
Anton Luka Šijanec bdca978560 turns out da so bli \t in ne " "... telo ostane intact ker tabi so lahk not, ne bom substr, not really needed, faking telo je 2 years ago
Anton Luka Šijanec 8e91958f56 zadevi in telesu zbrišem 1. in zadnji znak, so presledki pri fetchsporocilo 2 years ago
Anton Luka Šijanec 35c1a6ed88 fix da se zadeva pri fetchsporocilo pokaze 2 years ago
Anton Luka Šijanec cc3c852222 popotoma zbrisal fetchocene, dodajam, 0.7.1 nima fetchocene!!! updejt to 0.7.2 tkoj! 2 years ago
Anton Luka Šijanec 432e3fa019 gimsisextClientEndpoint -> gimsisextclient 2 years ago
Anton Luka Šijanec 73f781b184 popravil lokacijo/ime endpoint dok. & jo posodobil na verzijo 0.7.1 2 years ago
Anton Luka Šijanec 03de93807f 0.7.1 added and fixed resetgeslo 2 years ago
Anton Luka Šijanec 3c1c3379c8 spremenil končnico, endpoint.md->endpoint.txt 2 years ago
Anton Luka Šijanec 429e0111bb Revert "http endpoint in navodila v DOS format (CRLF)" 2 years ago
Anton Luka Šijanec 2a503e959d http endpoint in navodila v DOS format (CRLF) 2 years ago
Anton Luka Šijanec 62a0d65854 dodana http endpoint in navodila 2 years ago
Anton Luka Šijanec b180b8062f dodal fetchocene, 0.6 2 years ago
Anton Luka Šijanec 9b538462aa fixed typeo 2 years ago
Anton Šijanec bf1f003c44 first commit 2 years ago
Ćargova a03d4cbfdc version 5.11 2 years ago