Default Branch

master

747515abcd · Update README.md · Updated 2 years ago


Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.