everybody gangsta until my flair is the current time https://imglinkbot.ž.ga/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
sijanec 13b43f9611 dodal worddetect za pozigalca ampak ni narejen do konca 1 year ago
..
banned_subs.txt dodal worddetect za pozigalca ampak ni narejen do konca 1 year ago
banned_users.txt dodal worddetect za pozigalca ampak ni narejen do konca 1 year ago
processed.txt dodal worddetect za pozigalca ampak ni narejen do konca 1 year ago
worddetect.php dodal worddetect za pozigalca ampak ni narejen do konca 1 year ago

Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.