1
0
Fork 0
moja spletna stran in blog
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Anton Luka Šijanec b273620dd1 b 3 weeks ago
_authors prettyfied some urls 2 years ago
_data dodal analitiko 1 year ago
_includes analitike ni več, t-2 objava odstranjena 4 weeks ago
_layouts dodal drugo objavo 1 year ago
_posts pravilnejša odstranitev objave 4 weeks ago
_redirects dodani redirects 2 years ago
_sass odstranil privzete pisave in dodal avtomatično starost 1 year ago
api b 3 weeks ago
assets dodal drugo objavo 1 year ago
blog objave | kategorije | značke 1 year ago
.gitignore dodal možnost komentiranja # popravek, dodal komentarje v gitignore 1 year ago
Gemfile initial commit 2 years ago
Gemfile.lock initial commit 2 years ago
_config.yml popravil starost 6 months ago
analitika.html fixed yearly display of OSes 1 year ago
favicon.ico dodal tekst ko je stran urejena 2 years ago
index.md dodal sijanec.o 10 months ago
iskanje.html dodal analitiko 1 year ago
o.md analitike ni več, t-2 objava odstranjena 4 weeks ago
test.html dodal https predlog 2 years ago