Repozitorij z *javnimi* šolskimi datotekami v 2. letniku. http://razor.arnes.si/~asija3/files/sola/gimb/2/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Anton Luka Šijanec edfe317e8c la artikolo ~ 1 day ago
ang la artikolo ~ 1 day ago
bio la artikolo 1 day ago
fiz fizika, vaja 1 3 months ago
geo geografija, spraševanje 1, "učenje" yeet porniči šola done 1 month ago
inf naloge rtk 2 weeks ago
kem domača naloga za nemščin 3 months ago
mat popravek 4 days ago
misc zj 6 months ago
nem la artikolo 1 day ago
oiv/osnutek poprava 1 za OIV 4 months ago
psi slova, plašč done 3 weeks ago
ru/kolo domača naloga za nemščin 3 months ago
slo spis sloova + nem 3 days ago
soc nemščina, naloga 7 4 months ago
vtikac some files I forgoot to add 5 months ago
zgo/ocena/1 napaka pri nalogi nemščine 3 months ago