šolske datoteke v tretjem letniku gimb. git.šijanec.eu je edini uradni dostop do datotek, c.ž.ga in razor.arnes.si nista več posodobljena.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Anton Luka Šijanec 65400bcdad saloma 1 week ago
ang/readings platon 2 weeks ago
bio saloma 1 week ago
fil platom 2 weeks ago
fiz platon 2 weeks ago
inf 22. 9. 2021 1 month ago
mat 22. 9. 2021 1 month ago
nem platon 2 weeks ago
slo saloma 1 week ago
.gitignore prvi dan učenja biologije 2 weeks ago