Browse Source

prvi dan učenja biologije

master
Anton Luka Šijanec 2 months ago
parent
commit
7bb027ce63
  1. 1
      .gitignore
  2. 22
      bio/zvezek.md

1
.gitignore

@ -0,0 +1 @@
a.out

22
bio/zvezek.md

@ -1,3 +1,25 @@
# glive
* evkarionti, heterotrofi
- saprobioti - razkrojevalci - gniloživke: izločani encimi razgradijo celulozo in lignin, nato gliva absorbira monomere (plesen, šampinjoni)
- paraziti - izločajo tudi strupe, gostitelj tudi propade, nato postanejo razkrojevalci (štorovke, rje, kresilna goba)
- simbioti - mikoriza s koreninami, 80 % rastlinam dajo mineralne snovi, vodo, rastlina vrne ogljikove hidrate etc. (kukavičevke kalijo samo v prisotnosti ustreznih gliv - nice!)
* enocelični (kvasovke) in večcelični (plesni, glive s trosnjaki - gobe)
* celica: brez plastidov in klorofila, vakuola, hitinska stena, rebosomi, jedro, golgij, er, mitohondrij
* nekatere enocelične, večina večcelična steljka iz hif, ki sestavljajo podgobje ali micelij
* delitev glede na načine razmnoževanja: metageneza (izmenjava spolne in nespolne generacije). (spora = tros) je v (sporangiju = trosovniku)
- spolno (somatogamija): n telesni celici različnih hif => n+n => mitoza micelij iz dvojedrnih celic => kariogamija (združitev jeder) => 2n zigota => mejoza => n spore => n hife => podgobje/micelij
- nespolno (enostavno): cepitev, brstenje kvasovk, mitoza spor
* sistematska delitev glede na zgradbo: nižje/višje - kompleksnejše, ki tvorijo trosnjake s trosiščih, kjer so trosovniki, kjer z mejozo nastajajo n nespolne razmnoževalne celice - trosi oz. spore
- morfološka, ne filogenetska delitev, ki je zapletena (glive bolj povezuje z živalmi kot z rastlinami, itd.)
- višje glive s trosnjaki: zaprtotrosnice (ask z askosporami - kvasovke, smrček, tartuf) in prostotrosnice (bazidij z bazidiosporami - jurček, marela, lisička, mušnica)
* organizacijska nesistematska delitev na nivoje: enocelične (kvasovke), miceliji brez trosnjakov (plesen), rje in sneti (hruševa, žitna rja, koruzna snet), glive s trosnjaki (juršek, mušnica, marela), lišaji
* lišaji - bioindikatorji: steljko sestavljata heterotrofni mikobiont (opora, zaščita pred UV, voda) in avtotrofni fikobiont (modrozelena bakterija ali zelena alga)
- tvori kisline, razmnožuje se nespolno z izidiji iz izidijev (skupki hif in alge) ali spolno s sporami
- steljke: skorjasta (tesno pritrjeni, kot prah), listasta (pritrjena na več mestih, ploščat) in grmičasta (razrasla)
* pomen in vloga: zajedavci, rje, sneti, pionirski organizmi, bioindikatorji, razkrojevalci, mikoriza, živilska (sir, pivo, kvas, kefir, alkohol) in farmacevtska (penicilin) industrija, prehrana, bolezni - mikoze
# deblo mahovi - *bryophyta*
osnovne značilnosti:

Loading…
Cancel
Save

Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.