šolske datoteke v tretjem letniku gimb. avtomatsko granjenje LaTeX dokumentov in ostalega poteka na https://jenkins.sijanec.eu/. https://šola.šijanec.eu/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Anton Luka Šijanec c14eb1497e dnmat 3 days ago
ang/readings tennyson versus ishiguro 2 months ago
bio še zadnja predstavitev biologije 1 month ago
fil platom 4 months ago
fiz test 2 matematika 2 months ago
geo drugi test geografije 1 month ago
inf ne glej vsebine tega commita prosim 1 month ago
kem izboljšal make sistem. potrebno če implementati dokument.tex v make 2 months ago
mat dnmat 3 days ago
nem dnmat 3 days ago
slo prosojnice za slovenščino 2 weeks ago
zgo f31 naloga 2 months ago
.gitignore prosojnice za slovenščino 2 weeks ago
Makefile f31 naloga 2 months ago