šolske datoteke v tretjem letniku gimb. avtomatsko granjenje LaTeX dokumentov in ostalega poteka na https://jenkins.sijanec.eu/. https://šola.šijanec.eu/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Anton Luka Šijanec dcb0db194d zgodovina 2 weeks ago
..
predstavitev zgodovina 2 weeks ago

Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.