Datoteke, potrebne za objavo teletekst spletišča kot Android aplikacijo. https://play.google.com/store/apps/details?id=ga.xn__jha.teletekst
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
sijanec 09fef46e47 fixed image size 5 months ago
.well-known fixed package name in assetlinks 7 months ago
900/404 final fixes 7 months ago
.gitignore added gitignore 7 months ago
512.png added gitignore 7 months ago
1024x500.png added gitignore 7 months ago
README.md twa instructions 7 months ago
apache.conf fixed image size 5 months ago
apk.apk popravil offline.html 7 months ago
index.html major sw fuckery solved 7 months ago
manifest.json upstream so spremenili manifest.webmanifest v manifest.json 7 months ago
manifest.webmanifest fixed manifest as it was incorrect 7 months ago
nginx.conf initial commit 7 months ago
offline.html če sem rekel 5, sem rekel 5 7 months ago
original.png initial commit 7 months ago
redfox.js sw 7 months ago
sw.js fixed image size 5 months ago

README.md

teletekst android aplikacija

zaradi prenove teleteksta v 2020 so obstoječe aplikacije za branje teleteksta postale nedelujoče. Zato sem skupaj spravil tele skripte, ki novo aplikacijo, ki so jo naredili na RTV, pripravijo za objavo na trgovini google play.

Kršenje avtorskih pravic ni namen te aplikacije, v tem repozitoriju je edina datoteka, ki je dejansko last rtvslo, 900/404/index.html.

namestitev na lasten strežnik

aplikacija mora biti zaradi same origin policyja nameščena na posredniškem strežniku. Uporabite nginx.conf in apache.conf, spremenite domene in nastavite apache2 in nginx. domeno morate spremeniti še v 900/404/index.html. S tem naredite PWA.

za objavo v trgovini google play ustvarite novo mapo nekje in sledite navodilom:

(potrebujete tudi google developer račun)

navodila so tukaj: https://www.npmjs.com/package/@bubblewrap/cli

legalno

RTVSLO sem vprašal, če smem njihovo aplikacijo javno objaviti v trgovini play pod mojim imenom, in strinjali so se.

Če ste si premislili, napišite elektronsko sporočilo na moj e-poštni naslov ali na SMS na +38664176345 in aplikacijo bom po naročulu nemudoma izbrisal.

od aplikacije nimam nobene koristi, vse delam prostovoljno