Anton Luka Šijanec sijanec
  • Slovenija
  • https://šijanec.eu/
  • Gimnazija Bežigrad student from Ljubljana, Slovenija.

  • Joined on Nov 04, 2020

[zastarel] Program za prenos posnetkov arhiva Radiotelevizije Slovenije.

Updated 3 weeks ago

Repozitorij z *javnimi* šolskimi datotekami v 2. letniku.

Updated 7 months ago

JavaScript 1 1

Unofficial app for Gimnazija Bežigrad students and parents.-

Updated 9 months ago